ALPLAST proizvodnja metalnih proizvoda vl. Mario Bart

A. G. Matoša 4, 43240 Čazma
091/1771-458
alplas@bj.htnet.hr
www.alplas.com.hr

Djelatnost:
roto malčeri, valjci za zemlju, cjepači za drva, posipači, rasipači i tanjurače

Pozicija – Izložbeno polje: 7A