BBS d.o.o.

Krste Špoljara 8, 43000 Bjelovar
043/243-736, 095/900-8481
bbsdoo@gmail.com
www.bbs-zastita.com.hr

Djelatnost:
Proizvodnja HTZ odjeće

Pozicija – Izložbeno polje: 7C