BC INSTITUT d.d.

Dugoselska 7, Rugvica, 10370 Dugo Selo
01/2781-540, 098/279-646
lukic@bc-institut.hr
bc-institut.hr

Djelatnost:
sjeme BC kultivara ratarskog i industrijskog bilja, mobilna aplikacija BC Agronaut, linija proizvoda Izidor

Pozicija – Izložbeno polje: 2