BIOMASA GRUPA d.o.o.

Matije Gupca 37, 10310 Ivanić Grad
099/281-2969
info@biomasa.com.hr
www.biomasa.com.hr

Djelatnost:
Kotlovi na biomasu, viseće dizalice za manipulaciju sijenom, sustavi za prskanje gnojnice

Pozicija – Izložbeno polje: 8I