GRAFIKA d.o.o.

J.J. Strossmayera 295, 31000 Osijek031/310-300, 091/307-1885zoran.holik@grafika.hrwww.grafika.hr Djelatnost:Etikete, kartonska ambalaža, brošure, katalozi, prospekti i sl. Pozicija – Izložbeno polje: 7C/7D – Izložbeni šator