LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVERNA BILOGORA

Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo099/325-9442lag.sjeverna.bilogora@gmail.comwww.lag-sjeverna-bilogora.hr Djelatnost:OPG-ovi s područja LAG-a (općine Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski...