SCHAUMANN AGRI d.o.o.

Koprivnička 5-7, 48000 Kunovec Breg048/665-148, 099/733-9510zoran.vlahek@schaumann.hrwww.schaumann.hr Djelatnost:premiksi i dodaci za stočnu hranu, silaćni inokulanti, mliječne zamjenice Pozicija – Izložbeno polje: 2