VZOREC RAKA d.o.o.

Gmajna 13, 8274 Raka, Slovenija00386/40/170-325dragan@vzorec-raka.siwww.vzorec-raka.si Djelatnost:Prodaja poljoprivredne, komunalne, šumarske mehanizacije i opreme Pozicija – Izložbeno polje: 2A, 5A

VUJANOVIĆ-KLAS d.o.o.

J.B.Jelačića 105, 31421 Satnica Šakovačka031/852-203info@vujanovic-klas.hrwww.vujanovic-klas.hr Djelatnost:Strojevi za obradu tla, rezervni dijelovi, oprema za traktore, poljoprivredne strojeve i igračke Pozicija – Izložbeno polje: 6