CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA d.o.o.

Kolodvar 1, 31216 Antunovac
031/273-588, 091/415-6420
hrvoje.gutzmirtl@cus.hr
www.cus.hr

Djelatnost:
sjeme rasplodnih životinja, proibor za osjemenjivanje

Pozicija – Izložbeno polje: 2