CONTECTUM d.o.o.

J. Haulika 27, 43000 Bjelovar
098/239-165
contectum.hr@gmail.com
www.contectum.hr

Djelatnost:
Led rasveta, kamen, keramika

Pozicija – Izložbeno polje: 8