ĐURIN D&s d.o.o.

Ulica Braće Radić 52c, Jalkovec, 42000 Varaždin
098/382-495
tin@djurin-dis.hr
www.centar-rostilja.hr

Djelatnost:
oprema za roštiljanje

Pozicija – Izložbeno polje: 7A