FIJA ING d.o.o.

Frana Galovića 54a, 48231 Peteranec
098/933-1546
info@fijaing.com

Djelatnost:
Izrada i proračun strojeva i opreme prema zahtjevu, priključni strojevi za bagere i traktore, strojevi za voćarstvo i šumarstvo, strojevi za uklanjanje panjeva prema individualnoj izvedbi

Pozicija – Izložbeno polje: 2B