GETREIDE d.o.o.

Bjelovarska 16, Lukarišće, 10370 Dugo Selo
092/1710-089
getreide.d.o.o@gmail.com
www.poljoprivredni-strojevi.com.hr

Djelatnost:
Poljoprivredni strojevi

Pozicija – Izložbeno polje: 6