GRAFIKA d.o.o.

J.J. Strossmayera 295, 31000 Osijek
031/310-300, 091/307-1885
zoran.holik@grafika.hr
www.grafika.hr

Djelatnost:
Etikete, kartonska ambalaža, brošure, katalozi, prospekti i sl.

Pozicija – Izložbeno polje: 7C/7D – Izložbeni šator