GUERIERI – PRECIZ d.o.o.

Duga ulica 193, 31216 Ivanovac
031/396-246 031/396-206 091/396-2466
zdenkogverijeri@gmail.com
www.guerieri.hr

Djelatnost:
Vage

Pozicija – Izložbeno polje: 8