GURMANO M.K. d.o.o.

I. Mažuranića 57, 10362 Kašina
01/6040-100, 091/525-1141
orce.icc3d@gmail.com

Djelatnost:
Ajvari i ostalo konzervirano povrće

Pozicija – Izložbeno polje: 1A