HIDRO-RAD d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 55, 21250 Šestanovac
021/721-041 
hidrorad.21@gmail.com
www.hidro-rad.hr

Djelatnost:
Građevinski strojevi

Pozicija – Izložbeno polje: 5D