ISKAZIVANJE INTERESA za davanje u zakup ugostiteljskih prostora
Objavljeno 10.03.2022.

Predmet iskazivanja interesa je prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Sajamskom prostoru Gudovac tijekom održavanja sajamskih manifestacija:

23. proljetni međunarodni bjelovarski sajam, 4. HOROP, 4. GRO-KO i 17. međunarodni pčelarski sajam (1. – 3. ožujka 2022.)

U ponudi su slijedeći poslovni prostori:

1. OTVORENI PROSTOR br.1
• Lokacija: dio Polja 4B
• Površina: 100 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja unaprijed pripremljenih i na licu mjesta pripremljenih svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka. U navedenom poslovnom prostoru odabrani zakupac je obavezan imati riblja jela u ponudi hrane (šaran na rašljama, fiš-paprikaš, pržene ribice i slično).
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

2. OTVORENI PROSTOR br.2
• Lokacija: dio Polja 4B
• Površina: 30 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja unaprijed pripremljenih i na licu mjesta pripremljenih svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka. U navedenom poslovnom prostoru odabrani zakupac je obavezan imati riblja jela u ponudi hrane (šaran na rašljama, fiš-paprikaš, pržene ribice i slično).
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

3. OTVORENI PROSTOR br.3
• Lokacija: dio Polja 2B
• Površina: 35 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.

Priprema i prodaja hrane u navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljena.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

4. ZATVORENI PROSTOR br.1
• Lokacija: dio Paviljona 2 
• Površina: 35 m2 zatvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Poslovni prostor je grijan, a režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.

Priprema i prodaja hrane u navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljena.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

__________________________________________________________________________________________

Način dostave dokumentacije i rokovi:
Pregled svih ponuđenih prostora je moguće obaviti tijekom radnih dana u periodu od 11. – 17. ožujka 2022., u vremenu od 9,00 – 13,00 sati.
Svoje ponude dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom za koji poslovni prostor se iskazuje interes (redni broj i naziv poslovnog prostora) i naznakom „Ne otvaraj-iskazivanje interesa za davanje u zakup poslovnih prostora“ na adresu:
BJELOVARSKI SAJAM d.o.o., Gudovac 1D, Sajamski prostor Gudovac, 43251 Gudovac ili direktno u Upravu Bjelovarskog sajma d.o.o. – Sajamski prostor Gudovac (paviljon 1, I.kat), najkasnije do 17. ožujka 2022., do 13:30 sati bez obzira na način dostave.
Ponuditelji mogu predati ponude za sve ponuđene poslovne prostore!


Potrebna dokumentacija:
Ponuda mora obavezno sadržavati opće podatke ponuditelja, kontakte osobe za daljnju komunikaciju (e-mail i telefon/mobitel), iznos zakupnine, te ponudu jela i pića.
Uz gore navedene podatke ponuda treba sadržavati:

  • potvrdu da su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
  • Izjavu-potvrdu o broju i vrsti zaposlenika (stanje u proteklih godinu dana). 

Ponuditelji su obavezni uz dostavljenu ponudu izvršiti i uplatu JAMČEVINE u iznosu 10% od ponuđene cijene zakupa. Potvrda uplaćene jamčevine također mora biti priložena uz ponudu.

Provođenje postupka odabira najboljih ponuđača i potpis ugovora:
Ponuđač s najboljom ponudom koji nakon poziva Bjelovarskog sajma d.o.o. da potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora isti odbije potpisati, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine u iznosu od 10% od ponuđene cijene zakupa.


Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su ponuđeni iznos zakupnine, te ponuda jela i pića.

Ponude ponuđača koji imaju neizmirene obaveze prema Sajmu i koji nisu registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se neće uzimati u obzir.

Zakupodavac pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja ovoga poziva ili pojedinih ponuđenih poslovnih prostora navedenih u pozivu, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima i bez obaveze pojašnjenja odluke.


Ponuditelji će biti obavješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku tri (3) radna dana od krajnjeg termina za dostavu ponuda.
Uz potpisani ugovor, koji će odabrani zakupci predati zakupodavcu neposredno na adresi Bjelovarski sajam d.o.o., Gudovac 1D, 43251 Gudovac najkasnije do 23. ožujka 2022. do 12:00 sati, zakupac je dužan istovremeno predati zakupodavcu ovjerenu bjanko zadužnicu u minimalnom iznosu zakupa.

Rokovi plaćanja:
Odabrani zakupci će temeljem sklopljenog ugovora za poslovne prostore biti obavezni 50% od ugovorenog iznosa uplatiti na račun zakupodavca (HR4324020061100004959 ili HR3323400091110676795), najkasnije do 28. ožujka 2022., a preostalih 50% ugovorenog iznosa najkasnije do 15. travnja 2022. godine.


Plan Sajamskog prostora s ponuđenim ugostiteljskim pozicijama:

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

VLASNICI SAJMA

NAŠI PARTNERI

PRIJAVE ZA IZLAGAČE

On-line prijava za izlagače. Samo nekoliko klikova i status izlagača je Vaš!