Back

Iskazivanje interesa za davanje u zakup ugostiteljskih prostora

Predmet iskazivanja interesa je prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Sajamskom prostoru Gudovac tijekom održavanja sajamskih manifestacija: 19. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM, 10. IZLOŽBA VINA I VINOGRADARSKE OPREME (3. i 4. 2. 2024.).

U ponudi su slijedeći poslovni prostori

1. OTVORENI PROSTOR br.1

 • Lokacija: dio Polja 2A
 • Površina: 10 m2 otvorenog prostora
 • Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo fast food hrane „za van“ (hot dog, hamburger, kobasice, pommes frites, langoši, fritule).

U navedenom poslovnom prostoru odabranom zakupcu dozvoljena je prodaja svih vrsti hladnih i toplih pića i napitaka, ali isključivo pića i napitci „za van“. U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

2. OTVORENI PROSTOR br.2

 • Lokacija: dio Polja 8A
 • Površina: 10 m2 otvorenog prostora
 • Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo fast food hrane „za van“ (hot dog, hamburger, kobasice, pommes frites, langoši, fritule).

U navedenom poslovnom prostoru odabranom zakupcu dozvoljena je prodaja svih vrsti hladnih i toplih pića i napitaka, ali isključivo pića i napitci „za van“. U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

3. ZATVORENI PROSTOR br.1 i OTVORENI PROSTOR br.3

 • Lokacija: dio Polja 8A
 • Površina: 10 m2 otvorenog prostora
 • Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo fast food hrane „za van“ (hot dog, hamburger, kobasice, pommes frites, langoši, fritule).

U navedenom poslovnom prostoru odabranom zakupcu dozvoljena je prodaja svih vrsti hladnih i toplih pića i napitaka, ali isključivo pića i napitci „za van“. U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

4. ZATVORENI PROSTOR br.2 i OTVORENI PROSTOR br.4

 • Lokacija: dio Polja 8A
 • Površina: 10 m2 otvorenog prostora
 • Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo fast food hrane „za van“ (hot dog, hamburger, kobasice, pommes frites, langoši, fritule).

U navedenom poslovnom prostoru odabranom zakupcu dozvoljena je prodaja svih vrsti hladnih i toplih pića i napitaka, ali isključivo pića i napitci „za van“. U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

5. OTVORENI PROSTOR br.4

 • Lokacija: dio Polja 8A
 • Površina: 10 m2 otvorenog prostora
 • Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja samo fast food hrane „za van“ (hot dog, hamburger, kobasice, pommes frites, langoši, fritule).

U navedenom poslovnom prostoru odabranom zakupcu dozvoljena je prodaja svih vrsti hladnih i toplih pića i napitaka, ali isključivo pića i napitci „za van“. U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

Način dostave dokumentacije i rokovi

Pregled svih ponuđenih prostora je moguće obaviti tijekom radnih dana u periodu od 2. – 5. i 8. – 9. siječnja 2024., u vremenu od 9,00 – 14,00 sati.

Svoje ponude dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom za koji poslovni prostor se iskazuje interes (redni broj i naziv poslovnog prostora) i naznakom „Ne otvaraj-iskazivanje interesa za davanje u zakup poslovnih prostora“ na adresu:
BJELOVARSKI SAJAM d.o.o., Gudovac 1D, Sajamski prostor Gudovac, 43251 Gudovac ili direktno u Upravu Bjelovarskog sajma d.o.o. – Sajamski prostor Gudovac (paviljon 1, I.kat), najkasnije do 10. siječnja 2024., do 11:45 sati bez obzira na način dostave.

Ponuditelji mogu predati ponude za sve ponuđene poslovne prostore! Ukoliko ponuditelj predaje ponude za više poslovnih prostora, ponude moraju obavezno biti zasebno dostavljene! Ponuda koja će obuhvaćati više poslovnih prostora se neće uzimati u obzir!

Potrebna dokumentacija

Ponuda mora obavezno sadržavati opće podatke ponuditelja, kontakte osobe za daljnju komunikaciju (e-mail i telefon/mobitel), iznos zakupnine, te ponudu jela i pića.
Uz gore navedene podatke ponuda treba sadržavati:

 • potvrdu da su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
 • Izjavu-potvrdu o broju i vrsti zaposlenika (stanje u proteklih godinu dana).

Ponuditelji su obavezni uz dostavljenu ponudu izvršiti i uplatu JAMČEVINE u iznosu 10% od ponuđene cijene zakupa. Potvrda uplaćene jamčevine također mora biti priložena uz ponudu.

Provođenje postupka odabira najboljih ponuđača i potpis ugovora

Službeno otvaranje pristiglih ponuda će se održati 10. siječnja 2024., u 12:00 sati, u Maloj sajamskoj dvorani (Paviljon 1, I.kat), na Sajamskom prostoru Gudovac. Otvorenju pristiglih ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača koji su na vrijeme dostavili svoje ponude za ponuđene poslovne prostore.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su ponuđeni iznos zakupnine, ponuda jela i pića, te sveukupna reputacija ponuđača u obavljanju ugostiteljskih djelatnosti. Ponude ponuđača koji imaju neizmirene obaveze prema Sajmu i koji nisu registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se neće uzimati u obzir.

Zakupodavac pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja ovoga poziva ili pojedinih ponuđenih poslovnih prostora navedenih u pozivu, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima i bez obaveze pojašnjenja odluke.

Zakupodavac pridržava pravo nakon provedenog odabira ponuđača nezakupljene prostore iznajmiti po slobodnoj pogodbi. Ponuditelji će biti obavješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku tri (3) radna dana od krajnjeg termina za dostavu ponuda.

Uz potpisani ugovor, koji će odabrani zakupci predati zakupodavcu neposredno na adresi Bjelovarski sajam d.o.o., Gudovac 1D, 43251 Gudovac najkasnije do 22. siječnja 2024. do 12:00 sati, zakupac je dužan istovremeno predati zakupodavcu ovjerenu bjanko zadužnicu u minimalnom iznosu zakupa ili izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa ugovorenog zakupa.

Ponuđač s najboljom ponudom koji nakon poziva Bjelovarskog sajma d.o.o. da potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora isti odbije potpisati, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine u iznosu od 10% od ponuđene cijene zakupa.

Rokovi plaćanja

Odabrani zakupci će temeljem sklopljenog ugovora za poslovne prostore biti obavezni 50% od ugovorenog iznosa uplatiti na račun zakupodavca (HR4324020061100004959 ili HR3323400091110676795), najkasnije do 29. siječnja 2024., a preostalih 50% ugovorenog iznosa najkasnije do 12. veljače 2024. godine.