KOKA d.d.

Biškupečka 58, 42000 Varaždin
042/399-021
info@vindija.hr
www.vindija.hr

Djelatnost:
Proizvodnja i prerada mesa peradi i stočne hrane

Pozicija – Izložbeno polje: 2