LEONIE obrt za proizvodnju suvenira vl. Leonie Ivanuš

Vijenac 8, Trojstveni Markovac, 43000 Bjelovar
091/763-9710
leonieivanus@gmail.com

Djelatnost:
Suveniri i ičgračke, rukotvorine od gipsa, cementa, drva i tkanine

Pozicija – Izložbeno polje: 7C