LIKTIN obrt za proizvodnju i usluge metala, gume i plastike, vulkanizacija i trgovina VL. Ivan Leščić

Preseka 31, 10346 Preseka
01/2724-631, 091/2724-631
ilescic@liktin.hr
www.liktin.hr

Djelatnost:
obrt za proizvodnju i usluge metala, gume i plastike, vulkanizacija i trgovina

Pozicija – Izložbeno polje: 5B