LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVERNA BILOGORA

Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo
099/325-9442
lag.sjeverna.bilogora@gmail.com
www.lag-sjeverna-bilogora.hr

Djelatnost:
OPG-ovi s područja LAG-a

Pozicija – Izložbeno polje: 1A