MAC-LINE HUNGARY Kft.

H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193.
003662/430861, 003620/960-3456
office@macline.hu
www.macline.hu

Djelatnost:
Agencija za promidžbu i organizaciju manifestacija

Pozicija – Izložbeno polje: 8