MAC-LINE HUNGARY Kft.

H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193.
0036-62-430861
info@macline.hu
www.macline.hu

Djelatnost:
Agencija za promidžbu i organizaciju manifestacija

Pozicija – Izložbeno polje: 7C/7D – Izložbeni šator