MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
01/6106-111
RRR.promocija@mps.hr
www.poljoprivreda.gov.hr

Djelatnost:
Promidžba mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Pozicija – Izložbeno polje: 1