MOJE RUKOTVORINE obrt za izradu rukotvorina vl. Ljubica Barešić

K. Kolba 2a, 43000 Bjelovar
031/617-180, 098/494-831
ljubejozina@gmail.com

Djelatnost:
Ukrasi od tkanine, vijenci od šibe i ostale dekoracije ručne izrade

Pozicija – Izložbeno polje: 1A