NAKIĆ-ALFIREVIĆ d.o.o.

Nakići-Alfirevići 12, 22320 Drniš
098/211-293
nakic-alfirevic@st.t-com.hr
www.nakic-alfirevic.hr

Djelatnost:
šumarski malčeri i drobilice

Pozicija – Izložbeno polje: 7C