NAUTIKA d.o.o.

Stjepana Radića 26, 48350 Đurđevac
098/545-5675
fiduciajdoo@gmail.com

Djelatnost:
točeni sladoled iz aparata

Pozicija – Izložbeno polje: 2B