OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Junija Palmotića 1, 43000 Bjelovar
043/242-022, 091/2424-022
ok.bjelovar@hok.hr

Djelatnost:

Pozicija – Izložbeno polje: 1A