OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Junija Palmotića 1, 43000 Bjelovar
043/242-242
ok.bjelovar@hok.hr
okbj.hr

Djelatnost:

Pozicija – Izložbeno polje: 8