Back

The General Company assembly of BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

On June 30th 2020., the General Company Assembly of the Bjelovar Fair d.o.o. was held at the Fair place Gudovac.

The main topics of the assembly were the report on the company’s operations in 2019., the annual financial report for 2019., and the company’s work program in 2020.

  1. Skupština dnevni red
  2. Zapisnik Skupštine_30.06.2020.
  3. Odluka o prihvaćanju izvješća uprave o poslovanju društva za 2019.
  4. Odluka o upotrebi ostvarene dobiti
  5. Odluka o utvrđivanju GFI za 2019
  6. Odluka o davanju razrješnice
  7. Odluka o namjeni doznačenih sredstava
  8. Odluka o prihvaćanju godišnjeg programa rada
  9. Bilješke uz financijske izvještaje 2019
  10. GFI 2019

Podijeli objavu!