Održana skupština društva BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.
Objavljeno 11.07.2020.

Dana 30. lipnja 2020. godine, na Sajamskom prostoru Gudovac je održana Skupština društva Bjelovarski sajam d.o.o..

Glavne teme održane skupštine su bile izvještaj o poslovanju društva u 2019. godini, godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, te program rada društva u 2020. godini.

  1. Skupština dnevni red
  2. Zapisnik Skupštine_30.06.2020.
  3. Odluka o prihvaćanju izvješća uprave o poslovanju društva za 2019.
  4. Odluka o upotrebi ostvarene dobiti
  5. Odluka o utvrđivanju GFI za 2019
  6. Odluka o davanju razrješnice
  7. Odluka o namjeni doznačenih sredstava
  8. Odluka o prihvaćanju godišnjeg programa rada
  9. Bilješke uz financijske izvještaje 2019
  10. GFI 2019

MOGLO BI VAS ZANIMATI

VLASNICI SAJMA

NAŠI PARTNERI

PRIJAVE ZA IZLAGAČE

On-line prijava za izlagače. Samo nekoliko klikova i status izlagača je Vaš!