OPĆINA KAPELA

Bilogorska 90, 43203 Kapela
043/884-178
opcina-kapela@bj.t-com.hr
www.opcina-kapela.hr

Djelatnost:
Jedinica lokalne samouprave

Pozicija – Izložbeno polje: 1A