OPĆINA NOVA RAČA

Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača
043/886-101
juo@nova-raca.hr
www.nova-raca.hr

Djelatnost:
Jedinica lokalne samouprave

Pozicija – Izložbeno polje: 1A