OPĆINA VELIKA PISANICA

Trg hrvatskih branitelja 3, 43271 Velika Pisanica
043/883-920
info@velika-pisanica.hr 
www.velika-pisanica.hr

Djelatnost:
Jedinica lokalne samouprave

Pozicija – Izložbeno polje: 1A