OPG FRANJIĆ ANTE

Stjepana Radić 104, 43212 Rovišće
091/158-6979
ivan2806994@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100057376962829

Djelatnost:
Jagode i džem od jagoda

Pozicija – Izložbeno polje: 7C/7D – Izložbeni šator