OPG PAVIČIĆ ZDENKO

Lipovac 38, 43290 Grubišno Polje
098/731-066
paviciczdenko@gmail.com

Djelatnost:
Cvijeće, flanci, presadnice

Pozicija – Izložbeno polje: 7D