OPG SOKOLOVIĆ SNJEŽANA

Međurača 114, 43272 Nova Rača
098/800-2510
dobrestarestvari@gmail.com
www.facebook.com/Dobrestarestvari

Djelatnost:
Uzgoj žitarica, povrća i voća, proizvodnja brašna

Pozicija – Izložbeno polje: 7C/7D – Izložbeni šator