PECKA d.o.o.

A. Stepinca 119, Velimirovac, 31500 Đakovo
091/609-1820
info@pecka.hr
www.pecka.hr

Djelatnost:
Drljače, sjetvospremači, podrivači, krovne konstrukcije

Pozicija – Izložbeno polje: 7A