UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

ZAHTJEV ZA PRISTUP, ISPRAVAK ILI BRISANJE

OVLAŠTENA OSOBA

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Nino Kovačić, referent prodaje
E-mail: kovacic@bj-sajam.hr
Tel: +385 43 238 852

VLASNICI SAJMA

NAŠI PARTNERI