POLJODAR TIM d.o.o.

J. Jelačića 77, 43500 Daruvar
099/162-6939
info@poljodar-tim.hr
www.poljodar-tim.hr

Djelatnost:
Sjemenarstvo, hibridi kukuruza

Pozicija – Izložbeno polje: 2