REMENAR ZDRAVKO HRUNKA

Straža 119, Marinići, 51216 Viškovo
051/681-522, 091/2681-522
hrunkal@dzs.hr

Djelatnost:

Pozicija – Izložbeno polje: 4A