SCHAUMANN AGRI d.o.o.

Koprivnička 5-7, 48000 Kunovec Breg
048/665-148, 099/733-9510
zoran.vlahek@schaumann.hr
www.schaumann.hr

Djelatnost:
premiksi i dodaci za stočnu hranu, silaćni inokulanti, mliječne zamjenice

Pozicija – Izložbeno polje: 2