SOLO BENE j.d.o.o.

I.Tijardovića 40, Stare Plavnice, 43000 Bjelovar
099/214-9499
santalab.marijan@gmail.com

Djelatnost:
langoši, hot dog

Pozicija – Izložbeno polje: 3A