Back

TEHNOLOŠKI PARK d.o.o.

P. Preradovića 1, Bjelovar
043/486-132
091/377-7761
direktor@tpbj.hr

potporna poduzetnička institucija
Pozicija – Izložbeno polje: 1

Podijeli objavu!