VI-JA d.o.o.

Gotovlje 111c, 3310 Žalec
00386/70/457-717
iztok.v@vija.si
www.vija.si

Djelatnost:
oprema za mesare – preradu mesa

Pozicija – Izložbeno polje: 5C