BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Virtualni jesenski sajam

IZDVOJENI PROGRAM VIRTUALNE IZLOŽBE

Udruga  Gidrani

Husari su bili laka konjička postrojba smještena u Bjelovaru od samog osnutka grada.

POKROVITELJ 

Online direktorij

Izlagači

EUROHERC OSIGURANJE D.D.

Osiguranje ljudi i imovine

SE-KRA d.o.o.

Mehanizacija i rezervni dijelovi

GUMIIMPEX-GRP d.o.o.

Proizvodi od gume

LAGERHOF d.o.o.

Prodaja poljoprivredne i šumarske mehanizacije

SUPER GOLDY

Trgovina alata, vrtne opreme i kućanskih potrepština

PLEVNIK d.o.o.

Prerada mlijeka i oprema za sirane i mljekare

TPO FELETAR

Strojevi, rezervni dijelovi i potrošni materijal

HUPPENKOTHEN

Bageri, mini bageri i građevinski strojevi

TEI-MC d.o.o.

Prodaja građevinske mehanizacije

GLOBEX STROJEVI d.o.o.

Prodaja, servis i najam građevinske mehanizacije

PIPELIFE HRVATSKA d.o.o.

Infrastruktura za navodnjavanje

HIDRO-RAD d.o.o.

Prodaja i servis građevinske mehanizacije

GRAD BJELOVAR

Pokrovitelj i suvlasnik Bjelovarskog sajma