poljoprivredna mehanizacija i oprema

agromehanika d.o.o.

Krste Frankopana 64, 43 000 Bjelovar

Tel: +385 43 217 100| mail@agromehanika.hr | www.agromehanika.hr

Poduzeće je osnovano 1972. godine kao poslovnica u Bjelovaru slovenskog poduzeća “KŽK” Kranj, a pod tim nazivom i danas nas naši stari kupci pamte. Od 1997. god. “Agromehanika”, sa prvim sjedištem u ulici A. K. Miošića 16, a krajem 1998. god. sjedište trgovine seli se u Frankopansku 64. Poduzeće zapošljava 8 radnika.
Najveći udio u poslovanju nam je zastupanje proizvodnog programa slovenske tvrtke “Agromehanika” Kranj, koja je ujedno osnivač i vlasnik tvrtke.