elektroinstalacije, JAVNA RASVJETA i telekomunikacije

Rotor d.o.o.

Ulica Hrvatskog proljeća 10, 43 000 Bjelovar

Tel: +385 43 220 380 | info@rotor.hr | www.rotor.hr

Primarna djelatnost poduzeća ROTOR d.o.o. je izvođenje elektroinstalacija. Pod izvođenjem elektroinstalacija podrazumjeva se kompletna dobava, ugradnja i spajanje svog raspoloživog elektromaterijala u elektroinstalacijama.