VZOREC RAKA d.o.o.

Gmajna 13, 8274 Raka, Slovenija
00386/40/170-325
dragan@vzorec-raka.si
www.vzorec-raka.si

Djelatnost:
Prodaja poljoprivredne, komunalne, šumarske mehanizacije i opreme

Pozicija – Izložbeno polje: 2A, 5A