ZAOSTROVO-KORPA d.o.o.

Županjska 5b, 32274 Štitar
032/847-016, 098/483-155
saric.karlo18@gmail.com

Djelatnost:
Poljoprivredna mehanizacija

Pozicija – Izložbeno polje: 7E