Back

ZIG DUBRAVA PUO

Zagrebačka 23, 10342 Dubrava
01/2728-461
098/980-4367
zigdubrava@zigdubrava.hr
www.zigdubrava.hr

poljoprivredna mehanizacija, usluga tokarenja, glodanja, izrada prema nacrtu ili uzorku, usluga zavarivanja
Pozicija – Izložbeno polje: 5B